Tuinhier Roeselare

Welkom op de website van Tuinhier Roeselare!

Tuin Hier Roeselare is de oudste tuinvereniging van Roeselare.
Naast vele voordrachten en activiteiten, beheren we ook drie volkstuinen in Roeselare.

13 februari 2023
Biodiversiteit in onze eigen omgeving met Dirk Draulans
30 jaar Milieuraad Roeselare

Beste iedereen die deze uitnodiging ontvangt en leest

Op 15 oktober 2022 was het precies 30 jaar geleden dat de installatievergadering van de 1e officiële door de Stad erkende milieuraad plaatsvond. Voordien was er reeds een Denk- en doegroep actief geweest binnen onze stadsgrenzen.

Bij de 20e verjaardag van de milieuraad, op 13 februari 2013, zijn we in een feestelijke zitting uitvoerig kunnen terugkomen op de beginjaren van dit overlegorgaan tussen de Stad en de milieu-actieve burgers, verenigd in diverse milieuverenigingen, de belangrijkste toen onder de koepel van de vzw Leefmilieu.

Die terugblik leerde ons hoe moeilijk de eerste jaren van dit voor iedereen nieuwe overlegorgaan waren. De deelnemers stonden met veel argwaan tegenover elkaar. Voor de enen kon het niet snel genoeg gaan, voor de anderen was het bestaan alleen reeds van zo’n nieuwe raad als vloeken in de kerk !

Ondertussen, ja ondertussen, zijn we in 2023, 10 jaar verder, en hebben we de indruk dat we in een compleet andere wereld zijn terecht gekomen. Ik hoef die ‘andere’ wereld niet te beschrijven, we leven er ten volle in en moeten ons aanpassen om, in soms extreme omstandigheden, te kunnen ‘overleven’, ja zover is het soms gekomen !

Graag blikken we met jullie allen terug op het afgelegde parcours: van waar komen we ? wat stemt ons tevreden ? wat heeft ons diep ontgoocheld ?

Evenzeer echter willen we vooruitblikken naar de torenhoge uitdagingen die ons nu reeds bijna dagelijks belagen. Hoe kunnen we die uitdagingen ombuigen tot kansen ? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze planeet, door de eeuwen heen door dichters, denkers, doeners en durvers bezongen en bewerkt, haar oorspronkelijke glans mag terugwinnen voor de komende generaties ?

Om ons op die vele vragen waarmee we allemaal zitten wat te helpen antwoorden te vinden, organiseert de MR van de Stad op woensdag 15 februari 2023, om 19 u, in de grote zaal van de Zilverlink, Meensesteenweg 412 op de Zilverberg, een avond waarin Dirk Draulans, ook een denker en een doener, een ruime inleiding zal verzorgen met als focus vooral de biodiversiteit in onze eigen omgeving. Hoe gaan we daar zelf mee om ? Wat kunnen we zelf doen in onze vereniging, op onze wijk, … om die diversiteit te helpen herstellen ?

Er is, na deze voordracht, zeker gelegenheid om vragen te stellen.

Na het officiële gedeelte biedt de MR aan alle aanwezigen heel graag een drankje aan !

Met beleefde groeten !

Jean-pierre Vyncke

voorzitter MR

LIDMAATSCHAP 2023 TUINHIER ROESELARE


Voor 25 euro ben je een heel jaar lid met het hele gezin en ontvangt je per post:

  1. Je eigen lidkaart die recht geeft op talrijke voordelen en kortingen bij evenementen in heel Vlaanderen

  2. Het maandblad ‘TUINHIER-magazine ‘, 11 x per jaar (niet in januari)

  3. Het Roeselaarse magazine ‘Natuur- en Tuinnieuws afdeling Roeselare ‘, 4 x per jaar (jan/maart/juni/okt)

  4. Onze degelijke verzekering lichamelijke ongevallen tijdens Tuinhier- activiteiten, uitstappen en op onze volkstuinparken.

Hoe word je lid voor 2023?
Stort €25 aan onze penningmeester Filip: BE93 4675 0801 6167 Tuinhier Roeselare, Zwarte Leeuwstraat 60/21, 8800 Roeselare.
Met vermelding: lidgeld 2023 en je naam en al je correcte adresgegevens.