Volkstuin Licht en Ruimte

Volkstuin Licht en Ruimte ontstond in 2018.

Nadat het bisdom het Centrum Licht en Ruimte verliet in 2009, werd de hele site nadien verkaveld.
De zone tussen het gebouw van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel en de terreinen van de REO veiling bleef onderbenut.

Dankzij een samenwerking tussen stad Roeselare, Tuinhier Roeselare en Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel, werd de zone omgevormd tot Volkstuin Licht en Ruimte.

Er is ruimte gemaakt voor 25 perceeltjes en een kleine serre.